دوره و شماره: دوره 45، شماره 4 - شماره پیاپی 708182، پاییز 1390، صفحه 391-504 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
4. طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه‌ای

صفحه 417-427

مهدی حیدری وند رضا قلی قشلاقی؛ ایرج محمودزاده کنی


6. مدل سازی عددی جریان هوا در دودکش خورشیدی (یادداشت فنی)

صفحه 437-442

ابوالفضل شمسایی؛ بهروز محمودی؛ مهدی سرلک؛ حمیدرضا وثوقی فر


11. شبیه‌سازی عددی پدیده فرا آب در پایه‌های پل (یادداشت فنی)

صفحه 487-493

احمد کریمی نیا؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


12. ملاحظاتی در باره اثر شیب بار بر ضرائب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی نواری

صفحه 495-504

محسن کمالیان؛ کامبیز بهنیا؛ محمدرضا لطفی زاده؛ ابوالفضل رستگار


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 741-843
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 631-739
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
زمستان 1390، صفحه 505-629
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
پاییز 1390، صفحه 391-504
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 267-389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1390، صفحه 125-266
مهندسی عمران و نقشه‌برداری
بهار 1390، صفحه 1-124