دوره و شماره: دوره 45، شماره 5 - شماره پیاپی 832907، زمستان 1390، صفحه 505-629 (مهندسی عمران و نقشه‌برداری) 
1. رتبه‌بندی روش‌های بهره‌برداری ماهانه زمان حقیقی در مخازن

صفحه 505-515

یاسمن بلوری‌یزدلی؛ امید بزرگ‌حداد؛ نوید قاجارنیا؛ الهه فلاح مهدی‌پور؛ مجید خیاط‌خلقی


6. تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

صفحه 567-578

امیرعباس کاتبی؛ محمد رحیمیان؛ علی خجسته؛ علیرضا صناعی‌ها


9. تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح

صفحه 601-610

عمار میرزاپور؛ مرتضی اسکندری‌قادی؛ عزیزالله اردشیربهرستاقی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1390، صفحه 741-843 زمستان 1390، صفحه 631-739 زمستان 1390، صفحه 505-629 پاییز 1390، صفحه 391-504 تابستان 1390، صفحه 267-389 تابستان 1390، صفحه 125-266 بهار 1390، صفحه 1-124