نویسنده = عطارنژاد، رضا
تعداد مقالات: 6
1. تعیین محدوده ایمن به‌سازی درزه‌ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 709-720

رضا نجف‌زاده بابایی؛ رضا عطارنژاد؛ علی فاخر؛ محمد شکرچی‌زاده


2. تعیین خروج از مرکزیت سازه‌ای در استاندارد 2800 ایران (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 735-739

رضا عطارنژاد؛ نوید مظفری


4. تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 133-140

رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی


5. روش زیرفضای یک‌بعدی اصلاح شده در تحلیل دینامیکی غیرخطی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

رضا عطارنژاد؛ زهرا پاچناری


6. حل مسئله تراوش با روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

رضا عطارنژاد؛ محمود ربانی بیدگلی