نویسنده = عطارنژاد، رضا
تعیین محدوده ایمن به‌سازی درزه‌ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی

دوره 45، شماره 6، بهمن 1390، صفحه 709-720

رضا نجف‌زاده بابایی؛ رضا عطارنژاد؛ علی فاخر؛ محمد شکرچی‌زاده


تعیین خروج از مرکزیت سازه‌ای در استاندارد 2800 ایران (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 6، بهمن 1390، صفحه 735-739

رضا عطارنژاد؛ نوید مظفری


تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 133-140

رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی


حل مسئله تراوش با روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC)

دوره 44، شماره 2، تیر 1389

رضا عطارنژاد؛ محمود ربانی بیدگلی