نویسنده = سروش، عباس
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی دوبعدی رفتار خاک دانه‌ای در آزمایش سه‌محوری زهکشی‌شده با روش المان‌های مجزا

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-8

شهرزاد روشن خواه؛ روزبه شفیع پور؛ عباس سروش


3. تأثیرمدل‌های غیرخطی سنگ‌پی در تحلیل‌های سد بتنی دوقوسی کارون3

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

آرش حسین زاده؛ مهدی نوبری نسب؛ وحید لطفی؛ عباس سروش