کلیدواژه‌ها = محیط ایزوتروپ جانبی
تعداد مقالات: 2
1. تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 567-578

امیرعباس کاتبی؛ محمد رحیمیان؛ علی خجسته؛ علیرضا صناعی‌ها