نویسنده = نورزاد، اسدالله
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سختی دینامیکی قائم شمع واقع در محیط همسان جانبی با کمک المان ترکیبی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 219-231

کامی محمدی؛ اسدالله نورزاد


2. حل معادله موج SH در فضای موجک برای مسائل مقادیر مرزی

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-111

حسن یوسفی؛ اسدالله نورزاد


3. تصحیح رکوردهای زلزله‌های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

حسام وحیدی فرد؛ انوشیروان انصاری؛ اسدالله نورزاد