کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه‌ای

دوره 45، شماره 4، مهر 1390، صفحه 417-427

مهدی حیدری وند رضا قلی قشلاقی؛ ایرج محمودزاده کنی


طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 267-278

مسعود تابش؛ سمانه آخوندیان


بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه های خرپایی توسط روش اصلاحی جستجوی چند منظوره

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 351-363

وحید رضا کلات جاری؛ محمد حسین طالب پور


طراحی بهینه شبکه GPS برای مطالعه حرکات گسل مطالعه موردی: گسل بم

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 597-605

لیلا کریمی دهکردی؛ بهزاد وثوقی؛ یحیی جمور