نویسنده = مهرآیین، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی بر روی پله با استفاده از PIV

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-97

مجتبی مهرآیین؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری