نویسنده = محمدی، سهیل
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکله‌های شمع و عرشه

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 279-290

سهیل محمدی؛ علی فاخر؛ حسن امیدعلی


2. شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 291-300

علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی


3. تحلیل اثر موج شوک حاصل از انفجار بر لوله‌های مغروق

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

حامد شاه محمدی؛ سهیل محمدی