نویسنده = رحیمیان، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 567-578

امیرعباس کاتبی؛ محمد رحیمیان؛ علی خجسته؛ علیرضا صناعی‌ها


2. پاسخ دینامیکی تونل‌های دایره‌ای بدون پوشش تحت تأثیر انفجار داخلی

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

محمد رحیمیان؛ بابک امیدوار؛ بنیامین کیومرثی؛ علیرضا صناعی ها