بررسی اثر سختی ستون‌ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی جدار نازک

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دیوارهای برشی فولادی که به دو صورت جدار نازک و تقویت شده کاربرد دارند، یک سیستم ابتکاری برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله می باشـند و در دهه های اخیر نوع جدار نازک آن مورد توجه محققین قرار گرفته‌ است. یکی از مشکلات پیش رو در طراحی دیوارهای برشی فولادی طراحی ستون‌های نگهدارنده این‌گونه دیوارها است. این مقاله نتایج آزمایشات انجام شده برای بررسی اثر سختی ستون‌های نگهدارنده دیوار برشی فولادی بر چگونگی رفتار و عملکرد دیوارهای برشی فولادی جدارنازک را ارائه می دهد. برای این کار چهار دیوار برشـی فـولادی یک دهانه و دو طبقه که تنها در ستون‌ها با یکدیگر تفاوت داشتند با مقیاس 2/1 ساخته شـده و تحت بارگذاری چرخـه‌ای قرار داده شدند. آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهند که گرچه با افزایش سختی ستون‌ها بر میزان ظرفیت باربری، شکل پذیری و سختی دیوار برشی افزوده می شود، اما این افزایش متناسب با افزایش سختی ستون‌ها نمی باشد. همچنین مشاهده شد که این دیوارها دارای شکل پذیری بسیار خوبی بوده و از ظرفیت اتلاف انرژی بسیار بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها