طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تناظریابی برداری نیمه‌اتوماتیک

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

جمع‌آوری داده‌ها یکی از زمانبرترین و پرهزینه‌ترین فعالیت‌های مربوط به علوم زمینی است. یکپارچه‌سازی مجموعه داده‌ها کمک بسیاری در کاهش هزینه جمع‌آوری داده‌ها می نماید. لذا توسعه الگوریتم تناظریابی به منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها، بهنگام‌سازی و افزایش دقت آنها ضروری است. هدف در این تحقیق طراحی و توسعه یک سیستم نیمه‌اتوماتیک جهت انجام تناظریابی بین دو مجموعه داده برداری است. الگوریتم طراحی شده، عملکرد مغز انسان را در برخورد با یک مسأله تناظریابی شبیه‌سازی می‌کند. نتایج اولیه آزمون سیستم امیدوارکننده می باشد. تعیین میزان دقت سیستم و کارایی دقیق آن نیازمند تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها