ارزیابی عملکرد قاب‌های بتنی مقاوم‌شده با میانقاب‌های بتنی دارای بازشو

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روش‌های متداول مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتن مسلح، اضافه کردن میانقاب‌های بتنی درجا است. در زمان مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها، قرار‌گرفتن بازشو‌های در و یا پنجره در محل میانقاب‌، اجتناب‌نا‌پذیر خواهد بود. در این مقاله ابتدا میانقاب‌های دارای بازشویی که تحت بارگذاری چرخه‌ای آزمایش شده بودند، به‌کمک برنامه کامپیوتری PERFORM-3D مدل می‌شوند. پس از تایید المان استفاده شده و خصوصیات رفتاری در نظر گرفته‌شده برای آن، اثر این نوع میانقاب‌‌ها بر رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح بررسی شده‌است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزودن میانقاب‌ به قاب‌های بتنی، سختی و مقاومت آن‌ها را بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. همچنین مشخص شده‌است که حالات مختلف قرارگیری بازشو‌ها در نحوه رفتار قاب‌ها، اثرات قابل توجهی دارد. یکی از قاب‌ها، که شامل میانقاب‌هایی است که بازشوی آن‌ها در وسط دهانه و در کل ارتفاع طبقه قرار دارد، نسبت به سایر قاب‌ها که دارای میانقاب‌هایی با طول مشابه هستند ولی بازشو‌های آنها در کنار ستون قرار دارد، سختی، مقاومت و شکل‌پذیری بهتری نشان داده‌است.

کلیدواژه‌ها