کاهش پاسخ سازه‌های فولادی با استفاده از میراگرهای حافظه‌دار شکلی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

حالت‌های مختلف کریستالی مواد حافظه‌دار شکلی در یک میراگر پیشنهادی به منظور به دست آوردن یک رفتار بهینه استفاده شده‌اند. میراگر پیشنهادی قابلیت استهلاک انرژی نسبی بالا، در عین حال رفتار بازگردانندگی دارد. ایده های مختلف طراحی برای بدست آوردن اثر ایده آل میراگرهای پیشنهادی در سازه‌ها، استفاده و مقایسه شده است. با مقایسه رفتار سازه‌های تقویت شده با میراگر حافظه دار شکلی پیشنهادی و سیستم مهاربندهای فولادی مقید در برابر کمانش، نشان داده شده است که سیستم‌های پیشنهادی دارای قابلیت کاهش خرابی‌های سازه و کاهش چشمگیر تغییر شکل های باقیمانده روی زلزله حتی پس از زلزله های بسیار شدید را دارد.

کلیدواژه‌ها