کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی
استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌ منظور مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 583-595

سارا بهشتی فر؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمد کریمی