نویسنده = علامتیان، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 659-670

فرزاد شهابیان؛ جواد علامتیان