نویسنده = De Gennaro، Vincenzo
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی نفوذ پیزوکن در رسوبات دریایی غیراشباع دارای هیدرات گاز

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 593-600

بهروز گتمیری؛ مصطفی نظرعلی؛ Vincenzo De Gennaro