نویسنده = عباداله‌زاده، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر رفتار تابع زمان مصالح بر عملکرد عرشه پل‌های پیش تنیده طره‌ای

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 557-565

محمدرضا عباداله‌زاده؛ شاهرخ مالک