نویسنده = رزم‌خواه، آرش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع تنش-کرنش دینامیکی سدهای خاکی درحالات مختلف VEGM

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 529-541

محمد داودی؛ آرش رزم‌خواه؛ علی جواهری