نویسنده = کریمی نیا، احمد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی پدیده فرا آب در پایه‌های پل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 487-493

احمد کریمی نیا؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری