نویسنده = غیاثی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. همگن‌سازی خطی و تعیین پارامترهای ارتجاعی المانهای آجری تقویت شده با پوشش بتن

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 455-466

بهمن غیاثی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ عباسعلی تسنیمی