نویسنده = حسنلوراد، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اثر اتساع و شکستگی دانه‌ها بر رفتار حجمی ماسه‌های کربناته (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 411-416

محمود حسنلوراد؛ حسین صالح زاده؛ حبیب شاه نظری