نویسنده = حسین آرش، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رفتار نگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 401-410

مسعود پلاسی؛ محمد حسین آرش