نویسنده = آبادی مرند، محمّد
تعداد مقالات: 1
1. معادل‌سازی بار تصادفی زلزله به بار یکنواخت برای بررسی روانگرایی

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 391-400

محمّد آبادی مرند؛ عبّاس قلندرزاده؛ مجید مرادی