نویسنده = طالب پور، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه های خرپایی توسط روش اصلاحی جستجوی چند منظوره

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 351-363

وحید رضا کلات جاری؛ محمد حسین طالب پور