نویسنده = فولادی اسگوئی، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. آزمون مدل تصادفی آبشاری در گسسته سازی داده های روزانه بارش (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 323-327

باقر ذهبیون؛ حجت اله فولادی اسگوئی؛ محمدرضا امیدبیگی