نویسنده = هاشمی، سید شاکر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 141-154

عباسعلی تسنیمی؛ سید شاکر هاشمی؛ مسعود سلطانی محمدی