نویسنده = کریمی راد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. روش شتاب سهموی انتگرال‌گیری زمانی برای مسائل دینامیک سازه‌ها

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 35-43

مهدی قاسمیه؛ مهدی کریمی راد