نویسنده = معصومی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی گسترش مکانی سرطان پوست توسط آنالیزهای مکان- آماری

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 753-763

زهره معصومی؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد کریمی