نویسنده = فریور، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار سد تبارک آباد در دوران ساخت با استفاده از تحلیل‌های برگشتی (یادداشت فنی)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

علیرضا فریور؛ علی اصغر میرقاسمی؛ رضا مهین روستا