نویسنده = خوشنودیان، فرامرز
تعداد مقالات: 2
2. بررسی سطوح عملکرد در سازه های فلزی نا متقارن در پلان باقاب خمشی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

فرامرز خوشنودیان؛ سید محمد حسین سید شاهکرم فرد