نویسنده = قاسمی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی خطر روانگرایی استان لرستان

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

فرج الله عسکری؛ امیر قاسمی