نویسنده = کیومرثی، بنیامین
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ دینامیکی تونل‌های دایره‌ای بدون پوشش تحت تأثیر انفجار داخلی

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

محمد رحیمیان؛ بابک امیدوار؛ بنیامین کیومرثی؛ علیرضا صناعی ها