به کارگیری آنالیز موجک بسته ای Wavelet Packet در شناسایی موقعیت و عمق ترک در تیرهای انحنا دار با استفاده از روش المان‌های محدود

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بسیاری از شکست های سازه ای بسبب گسیختگی مواد تشکیل دهنده رخ می دهند. آغاز این گسیختگی ها با ترک توام بوده که با گسترش خود به عنوان تهدید جدی برای رفتار سازه محسوب می شوند، بر این اساس روشهای تشخیص و نمایان سازی ترک موضوع تحقیقات گسترده‌ای است که تا کنون انجام شده و کماکان ادامه دارد. در این مقاله ابتدا سازه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود (ANSYS) تحت آنالیز دینامیکی گذرا قرار گرفته و سپس تاریخچه شتاب- زمان، در نقاط مختلف از آن برداشت می شود. در ادامه این سیگنال‌ها در نرم افزار MATLAB به مؤلفه های Wavelet Packet تجزیه می شود و شاخص نرخ انرژی برای هر کدام محاسبه می شود که آن را با (WPERI)1 نشان می دهند. نتایج بیانگر آنست که این شاخص‌ها، معیاری حساس و دقیق برای شناسایی ترک می باشد.

کلیدواژه‌ها