نویسنده = یوسف دوست، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تک محوری مخلوط‌های آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 803-825

سعید یوسف دوست؛ اورنگ فرزانه؛ علی محمد اسماعیلی؛ امیر احمدی