نویسنده = آخوندیان، سمانه
طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 267-278

مسعود تابش؛ سمانه آخوندیان