نویسنده = محمدی، کامی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سختی دینامیکی قائم شمع واقع در محیط همسان جانبی با کمک المان ترکیبی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 219-231

کامی محمدی؛ اسدالله نورزاد