نویسنده = شاهرودی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرفیت شکل پذیری ستون‌های بتنی تقویت شده با الیافCFRP

دوره 44، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 475-485

فخر الدین دانش؛ مهناز شاهرودی