نویسنده = بنی هاشمی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی حرکت آب و رسوب در شکست سد به روش حجم محدود

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

آیدا بهارستانی؛ محمدعلی بنی هاشمی


2. مطالعه آزمایشگاهی پیشروی زبانة رسوبی در مخزن

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

امیدرضا صفی یاری؛ محمدعلی بنی هاشمی