نویسنده = وحیدی فرد، حسام
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح رکوردهای زلزله‌های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

حسام وحیدی فرد؛ انوشیروان انصاری؛ اسدالله نورزاد