کلیدواژه‌ها = مدول برجهندگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر دما، درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 791-802

سید محمد هاشمی؛ منوچهر لطیفی نمین


2. بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تک محوری مخلوط‌های آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 803-825

سعید یوسف دوست؛ اورنگ فرزانه؛ علی محمد اسماعیلی؛ امیر احمدی