نویسنده = قربانی تنها، سید امیر کیوان
کنترل نیمه‌فعال سازه‌ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR

دوره 45، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 775-789

سید امیر کیوان قربانی تنها؛ فلیکس وبر؛ مسعود متولی