نویسنده = مظفری، نوید
تعداد مقالات: 1
1. تعیین خروج از مرکزیت سازه‌ای در استاندارد 2800 ایران (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 735-739

رضا عطارنژاد؛ نوید مظفری