نویسنده = محمدزاده رومیانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 697-707

هادی محمدزاده رومیانی؛ فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه