نویسنده = خجسته، علی
تعداد مقالات: 1
1. تغییر مکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 567-578

امیرعباس کاتبی؛ محمد رحیمیان؛ علی خجسته؛ علیرضا صناعی‌ها