نویسنده = حیدری وند رضا قلی قشلاقی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه‌ای

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 417-427

مهدی حیدری وند رضا قلی قشلاقی؛ ایرج محمودزاده کنی