نویسنده = عبداللهی معمارزاده، سید حمیدرضا
بررسی اصلاح نتایج مدل ماسکینگام و ARMA با استفاده از فیلتر کالمن در روندیابی سیل رودخانه کارون

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 371-378

علی معینی؛ محسن ناصری؛ سید حمیدرضا عبداللهی معمارزاده