نویسنده = ناصری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصلاح نتایج مدل ماسکینگام و ARMA با استفاده از فیلتر کالمن در روندیابی سیل رودخانه کارون

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 371-378

علی معینی؛ محسن ناصری؛ سید حمیدرضا عبداللهی معمارزاده