نویسنده = کلانتری، فرزین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری و عددی اضافه تنش افقی ناشی از سربار بر روی دیوار حائل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 345-349

محمود قضاوی؛ جواد نظری افشار؛ فرزین کلانتری