نویسنده = غفارپور جهرمی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 335-334

سعید غفارپور جهرمی؛ شهرام وثوق؛ نبی اله احمدی؛ بهروز عندلیبی‌زاده